Tezsiz Yüksek Lisans Duyuru NEÜ

2021-2022 Eğitim ve Öğretim Bahar Yarıyılı II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına Öğrenci Alım İlanı
Başvuru Şekli
 Başvurular 24 Ocak 2022 – 07 Şubat 2022 tarihleri arasında online yapılacaktır. (http://basvuru.erbakan.edu.tr)
Adaylara, oluşabilecek olumsuz durumları göz önünde bulundurularak başvurularını son güne bırakmamaları tavsiye
edilir.
 Adayların ilanda belirtilen özel şartları taşıyor olması gerekir.
 Adaylar aynı dönemde birden fazla programa başvuru yapamazlar.
 Online başvurularda başvuru sisteminden ilgili mezuniyet bilgilerinizi doğru seçtikten sonra sistemden otomatik çekim
yapılacaktır. Sistemden çekilen bilgilerin doğru olup olmadığını kontrol etmeniz gerekmektedir.
 Yanlış bilgi, hatalı başvuru, sahte imza, eksik belge ve posta yolu ile yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.
Adayların online başvuru sırasında yükleyeceği belgeler
1. Lisans diploması (lisans geçici mezuniyet belgesi veya e-devlet sisteminden alınan mezun belgesi) taranarak pdf
formatında
2. Lisans transkripti taranarak pdf formatında
3. Vesikalık fotoğraf taranarak jpeg formatında
4. Eğitim Yönetimi bilim dalına başvuru yapan adaylar Eğitim Fakültesi mezuniyet şartını sağlamıyorsa e-imzalı veya
onaylı öğretmenlik hizmet belgesi veya formasyon eğitimi belgesi taranarak pdf formatında
5. Eğitim Programları ve Öğretim bilim dalına başvuru yapan adaylar Eğitim Fakültesi mezuniyet şartını sağlamıyorsa e-
imzalı veya onaylı öğretmenlik hizmet belgesi veya formasyon eğitimi belgesi veya kamu/özel kuruluşların eğitim
birimlerinde çalışıyor olduğunu gösterir e-imzalı veya onaylı belge taranarak pdf formatında
6. Sınıf Eğitimi bilim dalına başvuru yapan adaylar Eğitim Fakültesi mezuniyet şartını sağlamıyorsa formasyon eğitimi
belgesi taranarak pdf formatında
Değerlendirme
 YÖKSİS üzerinden çekilen mezuniyet not ortalaması 4’lük ise YÖK’ün “4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki
Karşılıkları” esas alınarak 100’lük sisteme çevrilecektir.
 Başvuru yapan adayların lisans mezuniyet not ortalaması dikkate alınarak, en yüksek puandan başlanarak sıralanır ve
kontenjan dahilinde aday kesin kayıt hakkı kazanır.
Not
Kesin kayıt yaptıran öğrencilerin sayısı 15 öğrencinin altında kalması halinde program açılmayacaktır ve kesin kayıt
yaptıran öğrencilerin harçları iade edilecektir.
II. Öğretim tezsiz yüksek lisans harç ücreti 7000 TL’dir. Öğrenciler ödemelerini I. Dönem 3500 TL ve II. Dönem 3500 TL
olacak şekilde iki taksit halinde yatıracaklardır. I. Dönem harç ücreti ilanda belirtilen kesin kayıt tarihlerinde Enstitü
sayfamızda duyurulan öğrenci numarası ile Vakıfbank hesabına yatırılacaktır.
Muafiyet ve benzeri durumlarda harç indirimi yapılmayacaktır.
Öğrenciler tezsiz yüksek lisanstan tezli yüksek lisansa geçmeleri halinde harç borçlarını ödemeden geçiş
yapamayacaklardır.
Dersler hafta içi saat 17:00’ den sonra veya hafta sonu yapılacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir