Lgs 2022 -Lgs Konuları- Lgs Hangi Tarihte ?

Lgs Konuları

Lgs 2022 Konuları LGS Tarihi (Liselere Geçiş Sınavı )kapsamında öğrencilerin sorumlu oldukları LGS Konuları 2022 nelerdir? Lgs hangi tarihte yapılacak? Sınav zorunlu mu? Sınavın Kapsmı nedir?

Lgs Hakkında Bilmemiz Gerekenler; LGS Tarihi? Lgs 2022 Konuları ?

 

 

Lgs 2022 Konuları Tarihi; Lgs sınavı 5 Haziran 2022 tarihinde gerçekleştirilecek olup zorunlu bir sınav değildir. Merkezi sınav puanıyla tercih yapacak olup başvuru yapan öğrenciler sınava girecektir.

Sınavda toplam 90 soru yer almaktadır ve bu soruları cevaplaması için öğrencilere 155 dakika süre verilmektedir. Ayrıca uygulama sözel ve sayısal olmak üzere 2 oturumda gerçekleştirilmektedir. Sözel bölümde 50 soru yer almakta olup  75 dakika süre verilmektedir. Sayısal bölümde ise 40 soru yer almaktaolup   80 dakika süre verilmektedir. İki oturum arasında, 45 dakika ara verilmektedir..

Sınav 8. sınıf konularından olup, Sınav test şeklinde gerçekleştirilmektedir.

Türkçe, Matematik ve Fen bilimleri derslerinden 20’şer soru yer almaktadır ve bu derslerin kat sayısı dörttür. İnkılap tarihi, İngilizce ve Din Kültürü derslerinden 10’ar soru yer almaktadır ve bu derslerin kat sayısı birdir.

Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin Anadolu Teknik Programları, özel program ve proje uygulayan Anadolu Liseleri ve Anadolu İmam Hatip Liseleri merkezi sınavla öğrenci alan okullardır.

Bu liselere LGS puan üstünlüğüne göre (yüzdelik dilim) merkezi yerleştirme yapılmaktadır. Merkez yerleştirme Puanın eşit olması halinde sırasıyla ortaokul başarı puanı üstünlüğü  8.7.6. sınıf yıl sonu başarı puanı üstünlüğü, yaşa göre küçük olma ve okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı kriterlerine göre  yapılmaktadır.

Sınavda yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemektedir ve puan hesaplanırken standart sapma dikkate alınmaktadır.

 

Lgs örnek sorular için tıklayınız.

2022 LGS Konular ve Soru Dağılımı