LGS İnkılap Tarihi Konuları ve Soru Dağılımı

8. Sınıf öğrencilerinin Lgs’de sorumlu oldukları LGS İnkılap Tarihi konuları ve soru dağılımı. Liselere geçiş sınavında İnkılap Tarihi testi 10 sorudan oluşmakta olup sorular  (meb müfradatına) uygun hazırlanmaktadır. Meb tarafından LGS İnkılap Tarihi testine yönelik örnek sorular yayımlanma olup sınavın kapsamı örnek sorular ile paralel gitmektedir.

Meb Tarafından Yayımlanan Örnek LGS İnkılap Tarihi Soruları İçin Tıklayınız.

LGS İnkılap Tarihi Konuları

 

 1. Bir Kahraman Doğuyor
  • Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.
  • Mustafa Kemal’in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.
  • Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar.
  • Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir.
 2. Milli Uyanış: Bağımsızlık Yolunda Atılan Adımlar
  • Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar.
  • Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur.
  • Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal’in ve halkın tutumunu analiz eder.
  • Kuva-yı Milliye’nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar.
  • Milli Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder.
  • Misakımilli’nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatan büyüklüğü esası ile “ulusal egemenlik” ve “tam bağımsızlık” ilkeleri ile ilişkilendirir.
  • Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder.
  • Mustafa Kemal’in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması’na karşı tepkilerini değerlendirir.
 3. Milli Bir Destan: Ya İstiklal Ya Ölüm!
  • Milli Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar.
  • Milli Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar.
  • Milli Mücadele’nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk’ün milli ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.
  • Türk Milletinin milli birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Milliye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.
  • Sakarya Meydan Savaşı’nın kazanılmasında ve Büyük Taaruz’un başarılı olmasında Mustafa Kemal’in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.
  • Lozan Antlaşması’nın sağladığı kazanımları analiz eder.
  • Milli Mücadele Dönemi’nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanat ve edebiyat ürünlerine yansımalarına kanıtlar gösterir.
 4. Atatürkçülük ve Çağdaşlaşan Türkiye
  • Çağdaşlaşan Türkiye’nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar.
  • Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar.
  • Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar.
  • Eğitim ve Kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar.
  • Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar.
  • Ekonomi alanında yapılan meydana gelen gelişmeleri kavrar.
  • Atatürk Dönemi’nde sağlık alanında yapılan çalışmaları devletin temel görevleri ile ilişkilendirir.
  • Cumhuriyet’in sağladığı kazanımları ve Atatürk’ün Türk milleti için gösterdiği hedefleri analiz eder.
  • Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan temel esasları kavrar.
 5. Demokratikleşme Çabaları
  • Atatürk Dönemi’ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar.
  • Mustafa Kemal’e suikast girişimini analiz eder.
  • Cumhuriyet’in ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyetine yönelik tehditleri analiz eder.
 6. Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası
  • Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını açıklar.
  • Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder.
  • Atatürk’ün Hatay’ı ülkemize katmak konusunda yaptıklarına ve bu uğurda gösterdiği özveriye kanıtlar gösterir.
 7. Atatürk’ün Ölümü ve Sonrası
  • Atatürk’ün ölümüne ilişkin yansıma ve değerlendirmelerden hareketle onun fikir ve eserlerinin evrensel değerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.
  • Atatürk’ün Türk milletine bıraktığı eserlerinden örnekler verir.
  • Atatürk’ün İkinci Dünya Savaşı öncesi tespitleri ve girişimleri Türkiye’nin savaşta izlediği denge siyaseti ile ilişkilendirir.
  • İkinci Dünya Savaşı’nın gelişmelerin ve bu savaşın sonuçlarının Türkiye’ye etkilerini analiz eder.
  • Türkiye’de çok partili siyasi hayata geçişi hızlandıran gelişmeleri, demokrasinin gerekleri açısından analiz eder.

Ayrıca aşağıdaki tablodan İnkılap Tarihi testi soru dağılımını yıllara göre görebilirsiniz.

Konular2018201920202021
Bir Kahraman Doğuyor1131
Milli Uyanış: Bağımsızlık Yolunda Atılan Adımlar2242
Milli Bir Destan: Ya İstiklal, Ya Ölüm232
Atatürkçülük ve Çağdaşlaşan Türkiye543
Demokratikleşme Çabaları1
Atatürk Dönemi Dış Politika111
Atatürk’ün Ölümü ve Sonrası1
Toplam10101010

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.